afakia

Text hesla

afakia [gr.], aphakia — neprítomnosť šošovky v oku po jej vybratí, najčastejšie pre sivý zákal (→ zákal šošovky). Oko bez šošovky dobre nevidí, stáva sa ďalekozrakým. Šošovka sa nahrádza okuliarmi (10 – 13 dioptrií), kontaktnými šošovkami (pri jednostrannej afakii alebo v prípade, že pacient nechce nosiť pomerne ťažké okuliare) alebo implantáciou umelej šošovky. Na rozdiel od korekcie okuliarmi (predmety sú zväčšené o 30 %), resp. kontaktnými šošovkami (zväčšenie predmetov o 7 – 10 %) poskytuje korekcia implantáciou najvernejšie zobrazenie predmetov.

Zverejnené v auguste 1999.

Afakia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afakia