aerotrain

Text hesla

aerotrain [-tren, aj -trejn; gr. + angl.] — experimentálny druh dopravného prostriedku železnicového typu pohybujúci sa na tenkej nosnej vrstve vzduchu po jednokoľajnicovej betónovej dráhe, vyvíjaný 1965 – 77 vo Francúzsku. Projekt bol zastavený po vyčerpaní financií a po vládnom uprednostnení projektu TGV.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerotrain [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerotrain