aerologické observatórium

Text hesla

aerologické observatórium — meteorologické pracovisko zaoberajúce sa meraním a spracúvaním hodnôt meteorologických prvkov z voľnej atmosféry Zeme (najmä troposféry a časti stratosféry) a riešením rôznych výskumných úloh z aerológie.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerologické observatórium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerologicke-observatorium