aerológia

Text hesla

aerológia [gr.] — odbor meteorológie zaoberajúci sa výskumom voľnej atmosféry Zeme, najmä troposféry a časti stratosféry (teplota, tlak a vlhkosť vzduchu, vietor, stav ozónu, atmosférickej elektriny a zložiek dlhovlnného žiarenia). Využíva pritom rádiosondážne a upútané balóny, lietadlá, rakety, družice, rádiosondy ap., na ktorých sú umiestnené meteorologické prístroje merajúce hodnoty vybraných meteorologických prvkov v rôznych výškach nad zemským povrchom (→ sondáž ovzdušia).

Zverejnené v auguste 1999.

Aerológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerologia