Aeroflot

Text hesla

Aeroflot — ruský podnik pre civilnú leteckú dopravu so sídlom v Moskve založený 1932. V ére bývalého ZSSR bol jednou z najväčších leteckých spoločností na svete, 1989 sa stal členom IATA (→ Medzinárodné združenie leteckých dopravcov). R. 1994 bol pretransformovaný na akciovú spoločnosť, v ktorej 51 % akcií vlastní štát.

Zverejnené v auguste 1999.

Aeroflot [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aeroflot