aerodynamický tvar

Popis ilustrácie

Vplyv aerodynamického tvaru na prúdenie vzduchu

Popis ilustrácie

Znázornenie veľkosti aerodynamického odporu telies s rovnakým kruhovým prierezom, ale rôznym tvarom

Text hesla

aerodynamický tvar — tvar telesa, ktorým sa zohľadňujú požiadavky na zníženie odporu vzduchu pri pohybe telesa (napr. aerodynamický tvar krytu motora automobilu, kolies podvozku lietadla, vhodného tvaru trupu lietadla, chvostovej plochy a krídla), prípadne na vyvolávanie požadovaných rozdielov aerodynamických tlakov pôsobiacich na hornú a dolnú časť plochy krídel lietadiel. Určovaním aerodynamického tvaru strojov (automobilov, lietadiel, rakiet ap.) sa zaoberá aerodynamika.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerodynamický tvar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerodynamicky-tvar