aerodynamické váhy

Text hesla

aerodynamické váhy — váhy na meranie aerodynamických síl a momentov pôsobiacich na teleso pri obtekaní vzduchom v meracom priestore aerodynamického tunela. Používajú sa najmä pri meraní aerodynamického odporu a dynamického vztlaku automobilov, modelov lietadiel a ich nosných plôch.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerodynamické váhy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerodynamicke-vahy