aero-

Text hesla

aero- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom vzduch, plyn; vzťahujúci sa na lietadlo, na pohyb vo vzduchu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aero- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aero