Aeneis

Text hesla

Aeneis [éné-], genitív Aeneidy, slov. Eneis, Eneida — epos od rímskeho básnika Vergília, ktorý v ňom opísal osudy mytologického hrdinu Aenea od úteku z Tróje cez blúdenie po všetkých končinách Stredozemného mora (u kartáginskej kráľovnej Dido) až po príchod do Itálie a boj s Turnom, ktorý na Aenea žiarlil. Vergílius vedome nadviazal na Homérove eposy a svojím dielom spojil legendárne dejiny Ríma so slávnou Trójou. Úlohou eposu bolo ospievať legendárne počiatky Ríma a dať po dlhých desaťročiach občianskych vojen Rimanom za vzor cnosti predkov v súlade so snahou prvého cisára Augusta o obnovu tradičnej morálky a života.

Vergíliov epos preložili do slovenčiny Ján Hollý (1828), Viera Bunčáková a P. Bunčák (1969) a pre deti ho básnicky prerozprával V. Turčány (1993).

Zverejnené v auguste 1999.

Aeneis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aeneis