Aegyptopithecus zeuxis

Text hesla

Aegyptopithecus zeuxis [e- -tekus], egyptopitek — v starších antropologických systémoch fosílny druh z čeľade pliopitekovité (Pliopithecidae) z nadčeľade Hominoidea, v súčasnosti zaraďovaný do podčeľade Propliopithecinae, žijúci v oligocéne pred 33 mil. rokov v oblasti egyptského al-Fajjúmu. Štvornohý stromový živočích veľkosti dnešného gibona, pravdepodobne stál na začiatku vývojovej línie vedúcej k spodno- a strednomiocénnej skupine dryopitov žijúcich v Európe, Ázii a Afrike pred 9 – 20 mil. rokov.

Text hesla

Aegyptopithecus zeuxis [e- -tekus], egyptopitek — v starších antropologických systémoch fosílny druh z čeľade pliopitekovité (Pliopithecidae) z nadčeľade Hominoidea, v súčasnosti zaraďovaný do podčeľade Propliopithecinae, žijúci v oligocéne pred 33 mil. rokov v oblasti egyptského al-Fajjúmu. Štvornohý stromový živočích veľkosti dnešného gibona, pravdepodobne stál na začiatku vývojovej línie vedúcej k spodno- a strednomiocénnej skupine dryopitov žijúcich v Európe, Ázii a Afrike pred 9 – 20 mil. rokov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. decembra 2017.

Aegyptopithecus zeuxis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aegyptopithecus-zeuxis