advocatus diaboli

Text hesla

advocatus diaboli [-ká- -lí; lat.] — náb. diablov advokát; pri cirkevnom kanonizačnom procese (blahorečenie, resp. svätorečenie; → kanonizácia) osoba, tzv. promotor fidei, ktorej povinnosťou je uviesť všetky okolnosti svedčiace proti svätosti kanonizovaného. Prenesene človek používajúci argumenty (s ktorými sám nesúhlasí) len preto, aby protivníka prinútil ďalej argumentovať; prenesene kto sa snaží roznietiť diskusiu sústavnými protiargumentmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Advocatus diaboli [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/advocatus-diaboli