advance rental payments

Text hesla

advance rental payments [edváns rentl pejments; angl.] — ekon. platba pri lízingovej zmluve uskutočnená lízingovým dlžníkom (nájomcom) a vzťahujúca sa na prvú alebo na poslednú splátku.

Zverejnené v auguste 1999.

Advance rental payments [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/advance-rental-payments