advance rate

Text hesla

advance rate [edváns rejt; angl.] — ekon. percento čerpania pôžičky (úveru) zabezpečené majetkovou zárukou (kolaterálom), napr. hypotekárny úver je zabezpečený nehnuteľnosťou. Úver poskytuje banka do určitej výšky (napr. v súčasnosti do 70 %) hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. novembra 2017.

Advance rate [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/advance-rate