adstrát

Text hesla

adstrát [lat.] — súbor čŕt jazykového systému, ktorý je výsledkom vplyvu jedného jazyka na druhý v podmienkach dlhého spolužitia a kontaktov národov hovoriacich týmito jazykmi. Na rozdiel od príbuzných termínov substrát a superstrát označuje adstrát neutrálny typ vzájomného jazykového pôsobenia, pri ktorom nenastáva asimilácia a jeden jazyk sa v druhom nerozplynie (adstrátne javy tvoria vrstvu medzi dvoma samostatnými jazykmi). Niekedy sa používa na označenie zmiešaného bilingvizmu. Termín adstrát zaviedol 1939 Matteo Giulio Bartoli (*1873, †1946), v jazykovede však nenašiel širšie uplatnenie.

Zverejnené v auguste 1999.

Adstrát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adstrat