adsorbenciá

Text hesla

adsorbenciá [lat.] — liečivá, ktoré viažu na svoj povrch nežiaduce látky (polárne aj nepolárne). Na vonkajšiu aplikáciu sa vo forme zásypov používajú napr. biela hlinka (prírodný hydratovaný kremičitan hlinitý) a oxid kremičitý. Na adsorpciu látok v žalúdočno-črevnom systéme (napr. pri hnačkách) sa využívajú črevné adsorbenciá – adsorpčné uhlie (→ aktívne uhlie).

Zverejnené v auguste 1999.

Adsorbenciá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adsorbencia