adriová väzba

Text hesla

adriová väzba — odvodená atlasová väzba vytvorená spevnením niekoľkých väzných bodov väčšinou po osnove. Štruktúrou sa podobá šikmým ripsom. Používa sa najčastejšie pri vlnárskych tkaninách (napr. adria).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. apríla 2017.

Adriová väzba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adriova-vazba