adreska

Text hesla

adreska [fr.] — firemná etiketa s názvom výrobcu alebo s ochrannou známkou, s logom výrobku alebo firmy.

Zverejnené v auguste 1999.

Adreska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adreska