adresát

Text hesla

adresát [fr.] —

1. osoba, ktorej je určená zásielka; osoba označená na zásielke (liste) ako príjemca;

2. jaz. objekt (prijímateľ, poslucháč, jeden z komunikantov, publikum), ktorému je určený jazykový prejav. Komunikácia môže byť jednosmerná (monológ), vzájomná dvojsmerná (dialóg), prípadne viacsmerná (polylóg). Z hľadiska teórie komunikácie je adresát vždy účastníkom dvojsmerného dialógu, pretože za fyzickej prítomnosti obidvoch strán sú do komunikácie zapojení obidvaja komunikanti. Aj keď adresát mlčí, je rovnako neverbálnymi prostriedkami zapojený do priebehu rozhovoru. Adresát a analogicky obidvaja komunikanti sú vždy ovplyvnení konkrétnou situáciou, vzájomným vzťahom, vekom, vzdelaním a účelom rozhovoru.

Zverejnené v auguste 1999.

Adresát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adresat