Adresár médií Slovenskej republiky

Text hesla

Adresár médií Slovenskej republiky — publikácia obsahujúca štatistické údaje o rozšírenosti periodickej tlače (ústredne registrovanej a nadregionálnej, regionálnej a lokálnej), abecedný zoznam vydavateľov periodickej tlače, ako aj informácie o televíznom a rozhlasovom vysielaní v SR v rozsahu ich pôsobnosti a právneho postavenia, o inštitúciách z oblasti masovej komunikácie na Slovensku a o reklamných agentúrach; vychádzala 1971 – 2000. R. 1971 – 77 ju vydával Slovenský úrad pre tlač a informácie, 1977 – 97 Novinársky študijný ústav, potom Mediálne informačné centrum. Spočiatku vychádzala pod názvom Atlas tlače I, 1991 – 96 pod rôznymi názvami, 1996 – 2000 pod názvom Adresár médií Slovenskej republiky.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. februára 2018.

Adresár médií Slovenskej republiky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adresar-medii-slovenskej-republiky