Adrastea

Text hesla

Adrastea, gr. Adrasteia, aj Adrésteia — trácka bohyňa osudu, ochrankyňa spravodlivosti a pomstiteľka neprávosti uctievaná v Aténach, niekedy stotožňovaná s bohyňou odplaty Nemesis.

Zverejnené v auguste 1999.

Adrastea [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adrastea-0