adopcianizmus

Text hesla

adopcianizmus [lat.] — nab. učenie považované za bludné, ktorého pôvodcom bol toledský arcibiskup Elipandus (8. stor.). Podľa neho v Ježišovi Kristovi sú dve synovstvá – božské a ľudské; svojou božskou prirodzenosťou je pravý Boh, ale svojou ľudskou prirodzenosťou je len Bohom adoptovaný.

Zverejnené v auguste 1999.

Adopcianizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adopcianizmus