Adonaj

Text hesla

Adonaj [hebr.], Adonai — v Starom zákone oslovenie Boha (Adonaj = môj Pán) nahrádzajúce výslovnosť tetragramu JHVH označujúceho vlastné Božie meno, ktoré sa v judaizme nesmelo vyslovovať.

Zverejnené v auguste 1999.

Adonaj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adonaj