ADN

Text hesla

ADN, nem. Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst — oficiálna spravodajská agentúra bývalej NDR so sídlom v Berlíne založená 1946. Podľa uznesenia vlády NDR bola od 1953 štátnou inštitúciou podriadenou predsedovi vlády. Po reorganizácii 1990 pôsobila na území bývalej NDR, 1992 činnosť ukončila.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 25. apríla 2017.

ADN [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adn