admitancia

Text hesla

admitancia [lat.] — podiel efektívnych (aj maximálnych) hodnôt harmonicky sa meniaceho elektrického prúdu a napätia na pasívnom prvku elektrického obvodu alebo ľubovoľnom elektrickom dvojpóle. Udáva sa v jednotkách siemens (S). Podiel fázorov elektrického prúdu a napätia je komplexná admitancia, jej reálna zložka sa nazýva konduktancia, imaginárna zložka susceptancia.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 29. novembra 2017.

Admitancia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/admitancia