admiratív

Text hesla

admiratív [lat.] — slovo alebo širšia výpoveď na vyjadrenie nečakaného alebo neočakávaného deja, napr.: vraj, predstav si, neuveriteľné.

Zverejnené v auguste 1999.

Admiratív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/admirativ