admirál

Text hesla

admirál [arab. > fr.] — hodnosť vo vojenskom námorníctve na úrovni generála používaná napr. od 12. stor. v Taliansku a od vlády Petra I. Veľkého v Rusku. Hodnostné stupne: kontradmirál (generál major), viceadmirál (generál poručík), admirál (generál plukovník), admirál námorníctva (maršal).

Zverejnené v auguste 1999.

Admirál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/admiral