administrácia

Text hesla

administrácia [lat.] —

1. administratívne zabezpečenie, spravovanie;

2. výkonný orgán, správa inštitúcie;

3. inform. spravovanie počítačových systémov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. decembra 2017.

Administrácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/administracia