adjungovaný operátor

Text hesla

adjungovaný operátor k lineárnemu operátoru \(A:\ X\rightarrow Y\) — operátor \(A^*:\ Y^*\rightarrow X^*\), ktorý ku každému prvku \(g\in Y^*\) priraďuje taký lineárny funkcionál \(f\in X^*\), že \(f(x) = g(A(x))\) pre každý prvok \(x\in X\) (\(X^*\), resp. \(Y^*\) je priestor duálny k priestoru \(X\), resp. \(Y\)).

Zverejnené v auguste 1999.

Adjungovaný operátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adjungovany-operator