Aditi

Text hesla

Aditi [sanskrit] — védska a hinduistická bohyňa, udržovateľka neba a zeme, manželka boha Višnua, matka bohov. Potomkami Aditi sú áditjovia, ich počet je nestály (7, neskôr 12), najdôležitejší z nich je Varuna.

Zverejnené v auguste 1999.

Aditi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aditi