adiaforon

Text hesla

adiaforon [gr.] — nab. fakt, úkon alebo vec náboženského alebo mravného charakteru, ktoré nemajú záväzný vzťah k viere alebo k vierouke, preto sa ani nevyžadujú, ani nezakazujú.

Zverejnené v auguste 1999.

Adiaforon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adiaforon