adiabaticky izolovaná sústava

Text hesla

adiabaticky izolovaná sústava — sústava, ktorá si so svojím okolím nevymieňa energiu, napríklad ideálny plyn uzavretý v dokonale tepelne izolujúcej nádobe.

Zverejnené v auguste 1999.

Adiabaticky izolovaná sústava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adiabaticky-izolovana-sustava