adiabata

Text hesla

adiabata [gr.] — krivka v stavovom diagrame, znázorňujúca vzájomnú závislosť stavových veličín pri adiabatickom deji. Najčastejšie sa vyjadruje v p-V diagrame, t. j. ako závislosť tlaku p od objemu V.

Zverejnené v auguste 1999.

Adiabata [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adiabata