Ádi Granth

Text hesla

Ádi Granth [sanskrit], Prvá kniha — sikhské kánonické dielo. Obsahuje takmer 6-tis. textov rôznych autorov (hinduistických svätých, najmä guruov). Kompiloval ho 1604 piaty sikhský guru Ardžan (aj Ardžun, *1536, †1606), sikhovia prijali verziu zrevidovanú 1704 desiatym guruom Góbindom Singhom. Po smrti Góbinda Singha sa Ádi Granth stal jedinou duchovnou autoritou sikhov, považovaný je za žijúceho gurua (Guru Granth Sahib). Kópia knihy Ádi Granth sa nachádza v každom sikhskom chráme (gurdvára); uložená je na čestnom mieste, je predmetom uctievania a každodenne sú z nej odriekané posvätné texty.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. februára 2018.

Ádi Granth [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adi-granth