adhézna brzda

Text hesla

adhézna brzda — brzda využívajúca na dosiahnutie spomalenia pohybu trenie medzi kolesom a koľajnicou, resp. cestou (→ brzda).

Zverejnené v auguste 1999.

Adhézna brzda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adhezna-brzda