adesív

Text hesla

adesív [lat.] — v slovenčine neexistujúci gramatický pád vyjadrujúci postavenie na istom mieste. Používa sa v uralských jazykoch, napr. vo fínčine (prípona -lla/-llä), kde spolu s ablatívom (vyjadrujúcim smer z niečoho, prípona -lta/-ltä) a allatívom (vyjadrujúcim smer do niečoho/niekam, prípona -lle) patrí medzi vonkajšie lokálne pády.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. novembra 2017.

Adesív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adesiv