addendum

Text hesla

addendum [lat.] — dodatok, doplnok, príloha, čo je potrebné dodať (v knihe: addenda et corrigenda – dodatky a opravy).

Zverejnené v auguste 1999.

Addendum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/addendum