Addamsová, Jane

Text hesla

Addamsová [edmso-] (Addams), Jane, 6. 9. 1860 Cedarville, Illinois – 21. 5. 1935 Chicago — americká sociálna reformátorka a pacifistka. Podieľala sa na zakladaní a činnosti klubov pre pracujúce dievčatá, bojovala za 8-hodinový pracovný čas žien, za práva prisťahovalcov a rasovú rovnoprávnosť. Pôsobila vo viacerých medzinárodných ženských organizáciách, angažovala sa v mierovom hnutí. Spoluzakladateľka organizácie (1915) Medzinárodná ženská liga za mier a slobodu (Women's International League for Peace and Freedom). Nobelova cena mieru (1931, spolu s N. M. Butlerom).

Zverejnené v auguste 1999.

Addamsová, Jane [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/addamsova-jane