adat

Text hesla

adat [arab. > malajsky] — obyčajové právo, nepísaný tradičný zákonník najmä obyvateľstva v indonézsko-malajskej kultúrnej oblasti, ale aj v ďalších islamských krajinách. Normy adatu vznikali v podmienkach rodovej spoločnosti, vychádzali z predislamskej tradície, upravovali podľa miestnych pomerov sociálne, politické a ekonomické vzťahy. Dopĺňali islamské náboženské právo (→ šaría). V 20. stor. boli viaceré normy odporujúce neislamskému právu (krvná pomsta, výkupné za vraždu, únos nevesty ap.) zakázané a sankcionované (napr. v stredoázijských republikách bývalého ZSSR).

Zverejnené v auguste 1999.

Adat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adat