adaptívne decentralizované riadenie

Text hesla

adaptívne decentralizované riadeniekyb. decentralizované riadenie systému s adaptáciou parametrov riadiaceho systému. V oblasti adaptívneho decentralizovaného riadenia sa vyskytujú priame a nepriame algoritmy, algoritmy s referenčným modelom a samonastavujúce sa regulátory podobne ako v prípade centralizovaného riadenia (adaptívne riadenie). Adaptívne decentralizované riadenie má svoje špecifiká vyplývajúce z faktu, že medzi jednotlivými podsystémami existujú fyzikálne interakcie, ktoré nedovoľujú riešiť návrh adaptácie rovnako ako pri adaptívnom centralizovanom riadení.

Zverejnené v auguste 1999.

Adaptívne decentralizované riadenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adaptivne-decentralizovane-riadenie