adaptívna pružiaca sústava

Text hesla

adaptívna pružiaca sústava — pružiaca sústava cestného alebo koľajového vozidla (→ odpruženie vozidla). Jej účinok sa reguluje zmenou tlmenia, v prípade pneumatických alebo hydropneumatických pružín aj zmenou tuhosti pružín sústavy. Mení sa v závislosti od okamžitých jazdných podmienok pomocou elektronického riadiaceho systému.

Zverejnené v auguste 1999.

Adaptívna pružiaca sústava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adaptivna-pruziaca-sustava