adaptívna hodnota

Text hesla

adaptívna hodnota — vlastnosť určitého genotypu jedinca, ktorý v porovnaní s genotypmi iných jedincov určuje jeho schopnosť prežiť a reprodukovať sa v daných podmienkach prostredia.

Zverejnené v auguste 1999.

Adaptívna hodnota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adaptivna-hodnota