adaptačný mechanizmus

Text hesla

adaptačný mechanizmuskyb. spôsob realizácie zákona adaptácie v adaptívnych systémoch (→ systém). Tvorí ho množina lineárnych alebo nelineárnych časovo variantných blokov využitých na implementáciu zákona adaptácie.

Zverejnené v auguste 1999.

Adaptačný mechanizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adaptacny-mechanizmus