adaptácia oka

Text hesla

adaptácia oka — schopnosť oka prispôsobiť sa dopadajúcemu svetelnému toku. Ľudské oko je schopné vnímať svetlo v rozsahu 0,01 – 1 000 lx. Adaptácia oka umožňuje rozoznávať predmety pri nedostatočnom osvetlení a, naopak, chráni sietnicu pred poškodením pri veľkom jase. Pred šošovkou oka sa nachádza kruhový sval, dúhovka, ktorý slúži ako apertúrna clona optickej sústavy oka. Zmena rozmerov tejto clony (priemer 2 – 8 mm) nestačí na potrebnú zmenu osvetlenia sietnice. Hlavnú úlohu pri adaptácii oka má prispôsobivosť orgánov sietnice citlivých na svetlo. Zmena ich citlivosti je oveľa pomalšia ako zmena rozmerov apertúrnej clony a môže nastať na celej sietnici alebo len lokálne. Je spojená i so zmenou farebného videnia oka. Prispôsobenie oka farbe sa nazýva farebná adaptácia oka. Spôsobuje krátkodobé skreslenie farebných vnemov po dlhodobom pozorovaní plochy jednej sýtej farby.

Zverejnené v auguste 1999.

Adaptácia oka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adaptacia-oka