adamsit

Text hesla

adamsit — dráždivá bojová otravná látka, fenarzazínchlorid, C12H9AsClN; dráždi horné dýchacie cesty, vyvoláva stupňujúci sa kašeľ. Adamsit sa používal v mínach, ručných granátoch, leteckých bombách a dráždivých dymovniciach. Nazvaný podľa amerického chemika Rogera Adamsa (*1889, †1971), ktorý ho skúmal a 1918 navrhol na bojové použitie.

Zverejnené v auguste 1999.

Adamsit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adamsit