Adamiš, Július

Text hesla

Adamiš, Július, 28. 5. 1883 Senica – 26. 5. 1971 Bratislava — slovenský evanjelický kňaz a cirkevný historik. V rokoch 1911 – 58 pôsobil ako farár v Bratislave, 1924 prispel k založeniu prvého samostatného bratislavského slovenského evanjelického cirkevného zboru, 1935 – 55 senior. Autor náboženských článkov, učebníc Dejiny cirkvi kresťanskej... (1939) a Evanjelicko-kresťanská vierouka a mravouka... (1943), životopisov cirkevných dejateľov, zborových pamätníc, práce Zo života slovenských študentov na bratislavskom lýceu v rokoch 1861 – 1864 (1933), hymnologických prác, prekladov a komentárov cirkevnohistorických prameňov, spolupracoval na preklade Nového zákona (1924).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. mája 2018.

Adamiš, Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adamis-julius