Adamec, Štefan

Text hesla

Adamec, Štefan, 16. 6. 1942 Rudnianska Lehota, okres Prievidza – 5. 1. 1996 Bratislava — slovenský ekonóm. Od 1968 pôsobil vo Výskumnom výpočtovom stredisku OSN v Bratislave, od 1975 v Slovenskej plánovacej komisii, od 1990 na Ministerstve pre hospodársku stratégiu SR, od 1991 v Štátnej banke československej, od 1993 v Národnej banke Slovenska. Člen jej Bankovej rady a Rady vlády SR pre integráciu SR do Európskej únie. Významne sa zúčastňoval na tvorbe menovej politiky Národnej banky Slovenska napomáhajúcej transformačné procesy, zaoberal sa problematikou makroekonomických analýz a bankovníctva i otázkami ekonomickej a finančnej teórie.

Zverejnené v auguste 1999.

Adamec, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adamec-stefan