ad valorem

Text hesla

ad valorem [-ló-; lat.] — z hodnoty, podľa hodnoty;

1. označenie daní a poplatkov uvalených na majetkové hodnoty, protiklad špecifických daní vypočítavaných podľa množstva bez ohľadu na cenu;

2. medzinárodný názov jedného zo spôsobov výpočtu výšky cla (valorické clo) určovaného percentuálnou sadzbou z colnej ceny tovaru.

Zverejnené v auguste 1999.

Ad valorem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ad-valorem