ad fontes

Text hesla

ad fontes [-tés; lat.] — k prameňom, k zdrojom. Vo vedeckej práci požiadavka čerpať z primárnych prameňov. V období renesancie ad fontes znamenalo čítať klasických autorov.

Zverejnené v auguste 1999.

Ad fontes [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ad-fontes