acylglyceroly

Text hesla

acylglyceroly [lat. + gr.] — skupinový názov esterov glycerolu s mastnými kyselinami. Rozlišujú sa monoacylglyceroly, diacylglyceroly a triacylglyceroly.

Text hesla

acylglyceroly [lat. + gr.] — skupinový názov esterov glycerolu s mastnými kyselinami. Rozlišujú sa monoacylglyceroly, diacylglyceroly a triacylglyceroly.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Acylglyceroly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acylglyceroly