acyklický

Text hesla

acyklický [gr.] — netvoriaci cyklus, necyklický. Opak: cyklický.

Text hesla

acyklický [gr.] — netvoriaci cyklus, necyklický. Opak: cyklický.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Acyklický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acyklicky